תכנית בארי לסוגיות חברתיות וישראליות

תכנית בארי לסוגיות חברתיות וישראליות מבקשת לעודד בקרב סטודנטים וסטודנטיות חשיבה ביקורתית, דרך הקניית ידע ויכולות ניתוח מעמיקות בסוגיות חברתיות, אשר עומדות על סדר יומה של החברה הישראלית. התכנית עוסקת, בין היתר, בסוגיות של אי שוויון חברתי, תעסוקה, הפרטה, פערים עדתיים ולאומיים, גלובליזציה וישראל, מפת התקשורת הישראלית ועוד. התכנית כוללת שמונה מפגשים ומקנה למשתתפיה מלגה. התכנית גובשה בעזרתה של וועדה אקדמית מייעצת, אשר חבריה הנם: פרופ' יובל אלבשן (דיקן למשפטים בקריה האקדמית אונו), פרופ' דני גוטווין (אוניברסיטת חיפה), פרופ' אבנר בן זקן (הקריה האקדמית אונו), יעל ארן (מנכ"לית האוניברסיטה הפתוחה בירושלים וחברת דירקטוריון הקרן) ונגה בוטנסקי (לשעבר מנכ"לית מכללת אורנים וחברת דירקטוריון הקרן). התכנית נוסדה בקרן ברל כצנלסון בשנת 2016. עד כה סיימו את התכנית בהצלחה כמאה סטודנטיות וסטודנטים מהקריה האקדמית אונו - סניף ירושלים, מכללת משגב לחינוך גופני, מרכז הצעירים בדימונה, מכללת קיי-באר שבע ובטירת הכרמל, וצלחו את התכנית למעלה ממאה סטודנטיות וסטודנטים. מתוך המשובים:

"עצם ההקדשה של הזמן להקשבה ולהעמקת החשיבה, תורמת רבות (ומסתבר שלא הייתי מעמיקה ללא התכנית הזאת שמחייבת אותי להגיע ולשמוע)"

"בנושאים אקטואליים, שבדרך כלל אין לי זמן להתעסק בהם, "אולצתי" להבין ולחשוב..."

*

"הייתי רוצה עוד הכל מהכל! גם בתיאוריה וגם בפרקטיקה. הרגשתי שקיבלתי צוהר לעולם ערכים שלצערי אין לי די זמן לעסוק בו"

*

"הייתי רוצה להוסיף עוד שנה. היה מעולה ומעניין ואני שמחה מאוד שנתתם לי את ההזדמנות להכיר נושאים כל כך חשובים. תודה רבה!!"