רפואה שלמה | תכנית חברתית -כלכלית לטיפול במשבר הקורונה