פולי-תקוה

תכנית פולי-תקוה מכשירה פעילים פוליטיים מובילים שיוכלו להיות תשתית מנהיגותית לעולם הפוליטי הפרוגרסיבי בישראל, ולמלא את הספרה הפוליטית בדם חדש ואיכותי. כל צעיר/ה שיסיימו את הקורס יקבלו את הרקע, את תפיסת העולם ואת הכלים הרעיוניים והמנהיגותיים להפוך להיות גורמים מובילים בפוליטיקה. מטרה נוספת היא להעצים את יכולתם האינדבדואלית, החשיבתית והערכית של המשתתפים כמנהיגים - וכמנהיגים פוליטיים בפרט. הנחת המוצא של הקורס היא שהשקפת העולם הפרוגרסיבית היא כוללת, רחבה ובלתי ניתנת לחלוקה, ומכילה זה בצד זה, עקרונות של שלום, גישה חברתית סוציאל-דמוקרטית, קיימות ושמירת הסביבה, דמוקרטיה וזכויות אזרחיות – ולכן כל משתתף/ת בקורס חייב לעבור הכשרה בכל אחד מהתחומים האלה ולהבין את הקשר ביניהם.