ספר הכרזות של פועלי מפלגת ארץ-ישראל

26 כרזות היסטוריות של מפלגת פועלי ארץ-ישראל (מפא"י) מתקופת הזוהר של עיצוב הכרזות הפוליטיות בישראל כונסו בספר זה. בשנים לפני הטלוויזיה (ואף הרדיו) כרזות פוליטיות שהתנוססו ברחבי הארץ מילאו תפקיד בעיצוב דעת הקהל ובגיוסו להצבעה בקלפי. לאחר קום המדינה, בשנות הארבעים והחמישים, הכרזות עוצבו על-ידי מיטב המאיירים והגרפיקאים והתוצרים - כפי שאפשר להיווכח בספר זה - מרהיבים וביקורתיים כאחד. כשמתבוננים בכרזות אפשר בנקל לעמוד על הכוח הטמון בהן ויכולתן לעמוד במבחן הזמן, שישים ושבעים שנה לאחר שהופקו: ההיגיון והפשטות של המסר. ואכן, הכרזות שמוצגות בספר הן לא רק יפות ושלמות כיצירות, אלא הן מבטאות ערכים כצדק חברתי, חלוציות, שוויון מגדרי, כבוד לאדם העובד, הגנת הארץ ועוד. מתוך ערגה לעבר, מתוך רצון להיזכר בישראל של פעם ואולי בכדי להציג עמדה פוליטית וחברתית ברורה - הכרזות המאוגדות בספר נתלשות בקלות וניתנות למסגור ותלייה. לאורך השנים מחירן של כרזות פוליטיות מקוריות הרקיע שחקים והגיע למחיר אסטרונומי. לרגל ציון שבעים שנה למדינה וחמישים שנה למפלגת העבודה כונסו בספר זה מיטב הכרזות של מפא"י בכדי להזכיר את שכתוב על אחת הכרזות המופיעות בספר: "נשא ברמה את דגלנו: דגל החלוציות הרצופה חירות, שוויון ואחדות... נישא בלבנו את האמון באדם, האמון ביחיד והאמון בכלל".