"בארי" – מכינה קדם צבאית למנהיגות חברתית

המכינה הקדם צבאית בארי היא בית להכשרת מנהיגות צעירה, מובילה ומשלבת מקרב כלל החברה הישראלית על שלל מרכיביה וגווניה - גברים, נשים, יהודים ולא יהודים, עולים ובני עולים יוצאי אתיופיה ומדינות חבר העמים, תושבי המרכז והפריפריה החברתית והגאוגרפית, קיבוצניקים, מושבניקים ועירוניים. המכנה המשותף לכל המשתתפים הוא הרצון להכיר את החברה בישראל על כל מרכיביה, להגיע לשרות צבאי משמעותי ולהפוך מנהיגים בחברה האזרחית. במסגרת המכינה החניכים והחניכות נפגשים עם קהלים מגוונים בחברה הישראלית, עובדים ומתנדבים במוסדות ציבור ועמותות לשינוי חברתי. מנהל מכינת "בארי": יואב זנאתי לביא yoavyz10@gmail.com