נייר עמדה על התוכנית הלאומית להפחתת הרגולציה

**לקריאת נייר העמדה המלא לחצו על ה PDF** רגולציה (אסדרה) היא אחד מכלי העבודה המרכזיים של המדינה (לצד מיסים ושירותים), אשר באמצעותו היא מסדירה את החיים בחברה, על ידי הטלת דרישות שונות על אזרחים, עסקים ועוד. בשנת 2014 הוקם במשרד ראש הממשלה צוות טיוב רגולציה, שפועל על פי גישה שמתווה ארגון ה-OECD, ונקראת RIA - Regulatory Impact Assessment – הערכת השפעות רגולציה. מדובר למעשה בתהליך שאמור להתקיים לפני כל קביעת רגולציה חדשה, ובוחן אותה על פי מתודולוגיה השוקלת את התועלת שלה אל מול העלות שלה, בעיקר בהיבטים כלכליים. שתי החלטות ממשלה (2118 ו-4398) קבעו שני תהליכים שמתקיימים במשרדי הממשלה השונים: הפחתת נטל רגולטורי, בה מחויבים המשרדים, ותהליך הערכת השפעות רגולציה על כל רגולציה חדשה. התהליכים מבוצעים על ידי ממוני טיוב רגולציה שיושבים בכל משרד, בליווי הצוות במשרד ראש הממשלה. בסוף שנת 2020 התכנס צוות "רגולציה חכמה", בו לוקחים חלק נציגי משרד רה"מ, האוצר והמשפטים, מתוך מטרה לגבש את חוק "הערכת השפעות רגולציה" בהתאם להחלטת ממשלה ברוח זו משנת 2014. בתחילת יולי 2021 הוגש הדו"ח שגיבשה הוועדה ושמו "התוכנית הלאומית להפחתת הרגולציה והביורוקרטיה" לראש הממשלה, וזה הכריז על אימוצו המלא. על מנת לממש את הכתוב בדו"ח יש לחוקק חוק מיוחד בנושא, מה שייעשה, ככל הנראה, דרך חוק ההסדרים הקרוב.