25/12 | ירושלים | 17:30

שבילים עם הקיבוץ הדתי – מפגש 5

שלישי 25/12/2018 | ירושלים | 17:30