• מה ברל אמר?

    הציונות לא הייתה קמה בעולם שכופר בצדק, במשפט ובחירות לכל הנברא בצלם. והיא לא תתכחש לערכי-אדם אלה, כי בכך היא מוציאה את גזר-דינה על עצמה