רפואה שלמה תכנית חברתית-כלכלית לטיפול במשבר הקורונה