סקר האחד במאי 2018

סקר האחד במאי 2018 קובע: הציבור הישראלי מזדהה עם תפיסת עולם סוציאל-דמוקרטית יותר מאשר תפיסה קפיטליסטית לכבוד האחד במאי, ערכה קרן ברל כצנלסון, בשיתוף המכללה החברתית-כלכלית וחברת הסקרים 'סמית', סקר מיוחד על עמדותיו החברתיות-כלכליות של הציבור בישראל. הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסיה הבוגרת בישראל, במגזר היהודי והערבי. זוהי השנה השלישית ברציפות שהקרן, בשיתוף המכללה החברתית-כלכלית, מפרסמת את סקר עמדות הציבור בנושאים חברתיים-כלכליים. ממצאי הסקר מצביעים על המשך המגמה עליה הצביעו שני הסקרים הקודמים משנים 2016 ו-2017, ולפיה הציבור הישראלי תומך יותר בעמדות סוציאל-דמוקרטיות מאשר בעמדות קפיטליסטיות ורואה בחיזוק העבודה המאורגנת על-ידי התאגדויות עובדים מהסוג שקמות בישראל בשנים האחרונות דרך לצמצם את אי השוויון. ממצאי הסקר מעלים כי רוב הציבור (53%) מעדיף את השיטה הכלכלית-חברתית הסוציאל-דמוקרטית, שהוגדרה בשאלה כ"יותר מעורבות של המדינה במשק, מדינת רווחה", על פני זו הקפיטליסטית, שהוגדרה כ"פחות מעורבות של המדינה במשק ויותר שוק חופשי" (34%). בהתאם להעדפה זו, רוב גדול בציבור (86%) תומך בהחזרה לציבור של משאבי טבע שהופרטו (ים המלח, גז, מים) ובמיסוי גבוה יותר מכפי שהוא כיום לבעלי הון (78%). בשנים האחרונות חל מהפך ביחס הציבור הישראלי לועדי העובדים, ומגמת הירידה בכוחם שהחלה בשנות התשעים, התהפכה. ממצאי הסקר בשנים האחרונות מעלים מגמה דומה, כאשר לרוב משמעותי בציבור (77%) חשוב או די חשוב שיהיה ועד עובדים במקום העבודה שלו. אחוז דומה – 76%, חושבים שהעליה באחוז העובדים המאוגדים בישראל היא תופעה מאוד או די חיובית. בשנים האחרונות מצטברים בקופת המדינה עודפי מסים, הנובעים מגביית מסים גבוה מהצפוי. שאלנו את הציבור מהו לדעתו השימוש הנכון ביותר בעודפי מסים אלה. לא פחות מ-60% מהציבור סברו שאת עודפי המסים צריך להשקיע בשיפור החינוך, הבריאות והרווחה. נראה כי הציבור חש שרמת השירותים החברתיים אשר מספקת המדינה מתדרדרת, זאת עקב התקציב המדלדל שלהם, שלא עומד בקצב גידול האוכלוסייה. על כן, גם כשנשאלו הנסקרים מהם הנושאים ש"המדינה צריכה לטפל בהם", קיבלנו את התשובה "ברמת השרותים החברתיים, כמו חינוך, בריאות ורווחה" (41%). "מחירי המזון" צויינו רק במקום הרביעי (8%). ממצא זה דומה ואף מהווה עליה לסקר שביצענו בשנה שעברה, בו ציינו 36% מהציבור ששיפור השירותים החברתיים הוא הנושא הדחוף להם ביותר. כאשר שאלנו מהי סיבת הפערים החברתיים המשמעותיים, קיבלנו במקום הראשון את התשובה "המדיניות החברתית-כלכלית של הממשלה" (44%). ממצא זה עולה בקנה אחד עם נתוני העוני, המראים כי מדינת ישראל היא המדינה בה המסים והקצבאות משפרים הכי מעט ב-OECD את מצב העוני, נתון שמדרדר את ישראל למקום האחרון בתחום. רמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון, אומר כי: "ממצאי הסקר מחזקים את שידענו, הציבור הישראלי חש על בשרו את הפערים החברתיים ואת מצבם המתדרדר של השירותים החברתיים, ומבין כי האשם בכך היא הממשלה ומדיניותה החברתית-כלכלית, הכוללת הפרטת משאבים ציבוריים, יבוש השירותים החברתיים ועוד. בנוסף אנחנו רואים כי באופן עקבי, הציבור הישראלי סובר כי ועדי עובדים חזקים ורחבים הם חלק משמעותי מן המענה לבעיות אלה".