בין ימין לשמאל כלכלי | סקר ושאלון

נהוג לומר כי ישראלים מגדירים את עצמם מבחינה פוליטית לפי השקפת עולמם המדינית. אולם, כפי שהולך ומתבהר בישראל שלאחר המחאה החברתית, בה השיח הציבורי על חברה וכלכלהביקורתי ומעמיק יותר מבעבר, פוליטיקה היא גם עניין של כלכלה. באופן היסטורי ובמידה רבה גם היום, מפלגות השמאל בישראל ובעולם תומכות במעורבות גדולה יותר של המדינה בכלכלה, ואילו מפלגות הימין תומכות בפחות מעורבות שכזו. פערים אלה אמנם באים לידי ביטוי בדיון הציבורי סביב סוגיות אקטואליות שונות - מגובה המס שמשלמים תאגידים ועד לזכות השביתה של עובדים. אבל בכל זאת, נדמה שבעוד שהציבור הישראלי יודע מהם ההבדלים בין שמאל לימין בנוגע לשאלת השטחים, שאלות כמו מה לעשות עם עודפי הגבייה ממסים?, או כיצד מבטיחים לדור הצעיר דיור ראוי? נתפסות עדיין כסוגיות כלכליות "לא פוליטיות", המנותקת מהשקפת עולם והעדפות ערכיות. זאת בדיוק הבעיה. בשנים האחרונות אנחנו הישראלים קוראים יותר, מעורבים יותר וביקורתיים יותר ביחס לנושאים כמו יחסי הון-שלטון, מבנה שוק העבודה ומצבן של המערכות החברתיות שלנו. אנחנו יוצאים יותר לרחובות ומנסים יותר לשנות. אולם עדיין לא תופסים את אותן סוגיות כחלק מהאופן שבו אנו מגדירים את השקפת העולם הפוליטית שלנו, וכמניע מרכזי להצבעה בבחירות. הצעד הראשון על מנת לשנות זאת הוא לברר את העמדות שלנו ביחס לסוגיות היסוד שמרכיבות את הוויכוח על חברה וכלכלה - האם אנחנו מוכנים שייקחו מאיתנו יותר מסים כדי להרחיב את השירותים החברתיים? מה עמדתנו כלפי התאגדויות עובדים? ומי צריך להחזיק במשאבי הטבע של כולנו? אלה אינן שאלות פילוסופיות היפותטיות. התשובות להן ניתנות על-ידי בעלי תפקידים בממשלה, בשירות הציבורי, במגזר העסקי, בעיתונות ובחברה האזרחית, הן משפיעות על המדיניות שנוקטות בפועל ממשלות ישראל ועל אופיו של הוויכוח הציבורי בנושאי חברה וכלכלה