הכנס הישראלי חברתי

הכנס הישראלי-חברתי | יום שישי 31 במאי 2019 |  | 09:00-13:00 | מרכז דוהל, שכונת התקווה, תל אביב