הכנס הישראלי-חברתי

הכנס מבקש לחבר בין שני מועדים חשובים - חגיגות השבעים למדינת ישראל והאחד במאי, ויעסוק בחיבור שבין החזון הציוני לחזון החברתי. הכנס ידון בשאלה מהו החזון החברתי הגדול שצריך להוביל את ישראל, ומה תפקידנו - כפעילים בחברה האזרחית, במימוש היומיומי של חזון זה. הכנס הישראלי-חברתי | 1 במאי 2018 | יום שלישי 1.5.2018 | 17:00-21:30 | מרכז דוהל, שכונת התקווה, תל אביב