ספרים

קרן ברל כצנלסון מסייעת בהוצאה לאור של ספרים בנושאי הליבה הרעיוניים של הקרן.

בשנים האחרונות סייעה הקרן בהוצאה לאור של ספרות מחקר, עיון ופרוזה בנושאי היסטוריה של תנועת העבודה, ציונות, תרבות יהודית, ביוגרפיות של אנשי תנועה ועוד.

הוועדה הייעודית של הקרן הדנה בבקשות ובוחנת את התאמתן לקריטריונים לתמיכה בהוצאה לאור של ספרים מתכנסת פעמיים בשנה. חשוב להדגיש שהקרן מסייעת רק בהוצאה לאור של ספרים ולא במלגות מחקר.

מחברים, סופרים וחוקרים מוזמנים לפנות במייל לקבלת מידע נוסף. אורלי בן-אורן, מנהלת האדמיניסטרטיבית של המרכז: orlyb@berl-k.org.il