דרך. תכנית עמיתי ברל כצנלסון

"דרך" - תכנית עמיתי ברל כצנלסון, היא תכנית חדשנית וייחודית שנוסדה במטרה להשפיע ולעצב שיח כלכלי, חברתי, מדיני ופוליטי ברור עבור מחנה השמאל בישראל. בסיסה וכוחה של תכנית העמיתים טמון בקבוצת האנשים המרכיבים אותה - אנשי ידע ומעשה צעירים, מומחים בתחומיהם, בעלי רצון ומחויבות לשנות ולהשפיע על המציאות כקבוצה וכיחידים. הקבוצה מגבשת אג'נדות ורעיונות ומפיצה אותם בזירה הציבורית ובתכניות חינוך והכשרה פוליטיות המשפיעות על אלפי צעירים וצעירות, בהם חניכי מכינות קדם-צבאיות, כלכלנים צעירים, פעילים חברתיים, מנהיגים קהילתיים ואנשי ציבור. מנהלת תכנית העמיתים - טל ויינטראוב | tal@sea.org.il
עמיתי מחקר

 • מיה בנגל

  מיה בנגל

 • יותם ברום

  יותם ברום

 • עו"ד ערן גולן

  עו"ד ערן גולן

 • ד"ר עידית שפרן גיטלמן

  ד"ר עידית שפרן גיטלמן

 • רמי לבני

  רמי לבני

 • יערה מן

  יערה מן

 • מיכאל מנקין

  מיכאל מנקין

 • מיכל סלע

  מיכל סלע

 • ד"ר רויטל עמירן

  ד"ר רויטל עמירן

 • עו"ד נטע גייסט פינפולד

  עו"ד נטע גייסט פינפולד

 • תני פרנק

  תני פרנק

 • גיא רונן

  גיא רונן

 • עידן שטל

  עידן שטל

עמיתי הוראה

 • אילה בריליאנט

  אילה בריליאנט

 • שי גולוב

  שי גולוב

 • לורה טלינובסקי

  לורה טלינובסקי

 • סתיו כהן

  סתיו כהן

 • דודי נתן

  דודי נתן

 • גיא פדה

  גיא פדה