דרך. תכנית עמיתי ברל כצנלסון

תכנית עמיתי ברל כצנלסון נוסדה במטרה לייצר מענה למחסור הקיים בתפיסה רעיונית ומעשית ברורה, עדכנית ומוצקה למחנה השמאל בישראל.  בסיסה וכוחה של תכנית העמיתים טמון בקבוצת האנשים המרכיבים אותה - אנשי ידע ומעשה צעירים, מומחים בתחומיהם, בעלי רצון ומחויבות לשנות ולהשפיע על המציאות כקבוצה וכיחידים. העמיתים יגבשו יחד את תמונת החזון ובסיס הידע הנדרשים למחנה השמאל בעת הזו מתוך הבנת הצורך הדחוף ביצירת אלטרנטיבה בהירה ומגובשת לפעילותו של מחנה הימין. העמיתים פועלים בשלוש שדרות עשיה, המאפשרות את פיתוח הנרטיב הפוליטי המשותף ואת הפצתו והטמעתו: השדרה המחקרית: יצירת מסמכי חזון, הגות ומדיניות. המסמכים יתייחסו לרעיונות, אסטרטגיות וכלים מעשיים שצריכים לעמוד במרכז פעולתו של המחנה ויהוו את הבסיס לשדרות הציבורית והחינוכית. השדרה הציבורית: השפעה על דעת הקהל באמצעות פרסום קבוע של מאמרי דעה, ראיונות בתקשורת ופרסומים בפלטפורמות דיגיטליות בנושאים שעל סדר היום. השדרה החינוכית: העמיתים ירכיבו את סגל ההוראה המרכזי בתכניות המנהיגות של הקרן ושל ארגונים השותפים לה, יבנו את התכנים וילמדו אותם בפועל. שלוש שדרות הפעילות מייצרות שילוב בין חשיבה וניסוח רעיונות, הנגשה, הפצה וחינוך וכך יוצרות תמהיל פעילות ייחודי העוסק בו זמנית בהשפעה על שכבת המנהיגות הפוליטית והציבורית הקיימת, על דעת הקהל ועל המנהיגות הישראלית העתידית. מנהלת תכנית העמיתים - טל ויינטראוב | tal@sea.org.il