דרך. תכנית עמיתי ברל כצנלסון

"דרך" - תכנית עמיתי ברל כצנלסון, היא תכנית חדשנית וייחודית שנוסדה במטרה להשפיע ולעצב שיח כלכלי, חברתי, מדיני ופוליטי ברור עבור מחנה השמאל בישראל באמצעות נבחרת מרצים ומרצות מוכוונת שטח. בסיסה וכוחה של תכנית העמיתים טמון בקבוצת האנשים המרכיבים אותה - אנשי ידע ומעשה צעירים, מומחים בתחומיהם, בעלי רצון ומחויבות לשנות ולהשפיע על המציאות כקבוצה וכיחידים. הקבוצה מגבשת אג'נדות ורעיונות ומפיצה אותם בזירה הציבורית ובתכניות חינוך והכשרה פוליטיות המשפיעות על אלפי צעירים וצעירות, בהם חניכי מכינות קדם-צבאיות, כלכלנים צעירים, פעילים חברתיים, מנהיגים קהילתיים ואנשי ציבור. העמיתים פועלים בשלוש שדרות עשיה: א. השדרה החינוכית: העמיתים משמשים סגל הוראה מרכזי בתכניות החינוכיות של הקרן, המכללה וארגונים שותפים רבים אחרים ב. השדרה המחקרית: העמיתים עוסקים בגיבוש רעיונות פוליטיים והנגשתם באמצעות כתיבה שעוסקת בנושאי הליבה של החברה הישראלית ובקידום חזון ברור של מחנה השמאל, תוך התייחסות לאסטרטגיות וכלים שצריכים לעמוד במרכז פעילתו של המחנה. הכתיבה המחקרית מהווה את הבסיס לשדרות החינוכית והציבורית. ג. השדרה הציבורית: השפעה על דעת הקהל באמצעות כתיבה והפצה של מאמרי דעה, קיום ראיונות בתקשורת ופרסום קבוע של פוסטים וסרטונים בנושאים שעל סדר היום ברשתות החברתיות. מנהלת תכנית העמיתים - טל ויינטראוב | tal@sea.org.il