14/06 | מכון ון ליר ירושלים | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|ירושלים| מפגש 30

חמישי 14/06/2018 | מכון ון ליר ירושלים |