18/05 | מכון ון ליר ירושלים | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|ירושלים| מפגש 26

שישי 18/05/2018 | מכון ון ליר ירושלים |