03/05 | מכון ון ליר ירושלים | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|ירושלים| מפגש 23

חמישי 03/05/2018 | מכון ון ליר ירושלים |