12/04 | מכון ון ליר ירושלים | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|ירושלים| מפגש 20

חמישי 12/04/2018 | מכון ון ליר ירושלים |