15/03 | מכון ון ליר ירושלים | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|ירושלים| מפגש 18

חמישי 15/03/2018 | מכון ון ליר ירושלים |