16/02 | מכון ון ליר ירושלים | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|ירושלים| מפגש 17

שישי 16/02/2018 | מכון ון ליר ירושלים |