24/01 | צעירים במרכז-שבטי ישראל 22, ירושלים | 

תוכנית שבילים – לציונות הדתית- מפגש 10

רביעי 24/01/2018 | צעירים במרכז-שבטי ישראל 22, ירושלים |