21/11 | התנועה הקיבוצית - תל אביב | 17:30

שבילים עם התנועה הקיבוצית – מפגש פתיחה

רביעי 21/11/2018 | התנועה הקיבוצית - תל אביב | 17:30