09/01 | בית התקם. תל אביב | 17:00

שבילים עם התנועה הקיבוצית – מפגש 8

רביעי 09/01/2019 | בית התקם. תל אביב | 17:00