02/01 | בית התקם. תל אביב | 17:00

שבילים עם התנועה הקיבוצית – מפגש 7

רביעי 02/01/2019 | בית התקם. תל אביב | 17:00