26/12 | בית התקם. תל אביב | 17:00

שבילים עם התנועה הקיבוצית – מפגש 6

רביעי 26/12/2018 | בית התקם. תל אביב | 17:00