12/12 | בית התקם. תל אביב | 17:30

שבילים עם התנועה הקיבוצית – מפגש 4

רביעי 12/12/2018 | בית התקם. תל אביב | 17:30