05/12 | תק"ם - תל אביב | 17:30

שבילים עם התנועה הקיבוצית – מפגש 3

רביעי 05/12/2018 | תק"ם - תל אביב | 17:30