28/11 | התק"ם - תל אביב | 17:30

שבילים עם התנועה הקיבוצית – מפגש 2

רביעי 28/11/2018 | התק"ם - תל אביב | 17:30