23/01 | בית התקם. תל אביב | 17:00

שבילים עם התנועה הקיבוצית – מפגש 10

רביעי 23/01/2019 | בית התקם. תל אביב | 17:00