15/01 | ירושלים | 17:30

שבילים עם הקיבוץ הדתי – מפגש 8

שלישי 15/01/2019 | ירושלים | 17:30