08/01 | ירושלים | 17:30

שבילים עם הקיבוץ הדתי – מפגש 7

שלישי 08/01/2019 | ירושלים | 17:30