01/01 | ירושלים | 17:30

שבילים עם הקיבוץ הדתי – מפגש 6

שלישי 01/01/2019 | ירושלים | 17:30