18/12 | ירושלים | 17:30

שבילים עם הקיבוץ הדתי – מפגש 4

שלישי 18/12/2018 | ירושלים | 17:30