11/12 | ירושלים | 17:30

שבילים עם הקיבוץ הדתי – מפגש 3

שלישי 11/12/2018 | ירושלים | 17:30