05/02 | ירושלים | 17:30

שבילים עם הקיבוץ הדתי – מפגש 10

שלישי 05/02/2019 | ירושלים | 17:30