27/11 | ירושלים | 17:30

שבילים עם הקיבוץ הדתי – מפגש 1

שלישי 27/11/2018 | ירושלים | 17:30