10/06 | אוניברסיטת תל-אביב | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|תל אביב| מפגש 31

ראשון 10/06/2018 | אוניברסיטת תל-אביב |