03/06 | אוניברסיטת תל-אביב | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|תל אביב| מפגש 30

ראשון 03/06/2018 | אוניברסיטת תל-אביב |