13/05 | אוניברסיטת תל-אביב | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|תל אביב| מפגש 27

ראשון 13/05/2018 | אוניברסיטת תל-אביב |