06/05 | אוניברסיטת תל-אביב | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|תל אביב| מפגש 26

ראשון 06/05/2018 | אוניברסיטת תל-אביב |