29/04 | אוניברסיטת תל-אביב | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|תל אביב| מפגש 25

ראשון 29/04/2018 | אוניברסיטת תל-אביב |