15/04 | אוניברסיטת תל-אביב | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|תל אביב| מפגש 23

ראשון 15/04/2018 | אוניברסיטת תל-אביב |