08/04 | אוניברסיטת תל אביב | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|תל אביב| מפגש 21

ראשון 08/04/2018 | אוניברסיטת תל אביב |