25/03 | אוניברסיטת תל אביב | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|תל אביב| מפגש 20

ראשון 25/03/2018 | אוניברסיטת תל אביב |