18/03 | אוניברסיטת תל אביב | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|תל אביב| מפגש 19

ראשון 18/03/2018 | אוניברסיטת תל אביב |