11/03 | אוניברסיטת תל אביב | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|תל אביב| מפגש 18

ראשון 11/03/2018 | אוניברסיטת תל אביב |