14/01 | אוניברסיטת תל אביב | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|תל אביב| מפגש 14

ראשון 14/01/2018 | אוניברסיטת תל אביב |