18/01 | מכון ון ליר ירושלים | 

התכנית לכלכלנים חברתיים|ירושלים| מפגש 15

חמישי 18/01/2018 | מכון ון ליר ירושלים |