22/04 | המרכז הבינתחומי | 16:00

הכנס הקליניקה המשפטית למאבק בפשעי שנאה

ראשון 22/04/2018 | המרכז הבינתחומי | 16:00

תודה, נתראה

הרשמה מוקדמת לכנס