01/05 | מרכז דוהל | שכונת התקווה | תל אביב | 17:00

הכנס הישראלי-חברתי | אחד במאי 2018

שלישי 01/05/2018 | מרכז דוהל | שכונת התקווה | תל אביב | 17:00

הכנס הישראלי-חברתי | 1 במאי 2018 | יום שלישי 1.5.2018 | 17:00-21:30 | מרכז דוהל, שכונת התקווה, תל אביב

הכנס מבקש לחבר בין שני מועדים חשובים - שנת השבעים למדינת ישראל והאחד במאי- יום העובדים. הכנס ידון בשאלה מהו החזון החברתי הגדול שצריך להוביל את ישראל, ומה תפקידם של פעילים חברתיים במימוש היומיומי של חזון זה.