01/05 | מרכז דוהל | שכונת התקווה | תל אביב | 17:00

הכנס הישראלי-חברתי | אחד במאי 2018

שלישי 01/05/2018 | מרכז דוהל | שכונת התקווה | תל אביב | 17:00

תודה, נתראה

הרשמה לכנס הישראלי-חברתי

הכנס הישראלי-חברתי | 1 במאי 2018 | יום שלישי 1.5.2018 | 17:00-21:00 | מרכז דוהל, שכונת התקווה, תל אביב

*הרשמה מוקדמת - רשימת דוברות ודוברים ולו"ז יפורסמו בהמשך* השנה מבקש הכנס לחבר בין שני מועדים חשובים - חגיגות השבעים למדינת ישראל והאחד במאי. נדון בשאלה מהו החזון החברתי הגדול שצריך להוביל את ישראל, ומה תפקידנו במימוש חזון זה.